keep中创建跑步路线的详细步骤

2020-06-02 00:16:09 手机教程

      估计有的用户还不了解keep如何创建跑步路线的操作,下文小编就分享keep中创建跑步路线的详细步骤,希望对你们有所帮助哦。

      keep中创建跑步路线的详细步骤

      1、首先我们打开keep

      2、点击运动

      3、点击跑步

      4、点击设定目标

      5、选择公里数

      6、点击开始跑步

      7、点开地图即可创建跑步路线


热门资讯